xeoPesca » 22 Febreiro, 2021

Daily Archives: 22 Febreiro, 2021

Software Libre: Galicia vs Madrid

No ano 2019 a Asociación Xeopesca solicitou a AMTEGA información sobre o convenio subscrito con Microsoft no ámbito educativo. En paralelo a Asociación fixo unha petición as diferentes comunidades autónomas para coñecer e comparar o contexto tecnolóxico e a implantación das tecnoloxías libres vs privativas.

No día 17 de Febreiro de 2021 temos a resposta da Comunidade Autónoma de Madrid sobre a situación tecnolóxica nesa comunidade. Nunha primeira análise dos dados sorprende que unicamente se ofreza a información ate xuño de 2019 (data da solicitude) aínda que a resposta sexa elaborada dous anos máis tarde. Este feito non nos permite coñecer a evolución tecnolóxica na situación da pandemia, onde foi fundamental o uso de ferramentas “online” para realizar o teletraballo.

Continue reading Published by: