Asamblea Xeral Ordinaria

Novas

Estimad@ soci@s, A Asociación XeoPesca convoca a tódolos seus soci@s para a celebración da próxima Asamblea Xeral Ordinaria.

 • Dia: 7 de Febreiro de 2015
 • Hora: 10:15 – primeira convocatoria . 10:45 – segunda convocatoria.
 • Lugar: No Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC), Parque de Belvis. Santiago de Compostela.

A orde do día será:

 1. Aprobación da acta anterior e as contas do 2014
 2. Plan de actividades para o 2015
  1. Liñas de traballo do 2015
  2. Cronograma de actividades
  3. Aprobación do orzamento do 2015
  4. Apertura dunha nova conta bancaria.
 3. Vias de desenvolvemento da aplicación xeoPesca.
 4. Rogos e preguntas