xeoPesca » Motivación

Motivación

A pesca galega ten amosado un compoñente de iniciativa empresarial e vontade de expansión que marcou sempre o seu desenvolvemento tecnolóxico. Dende  hai un tempo, a súa tradicional puxanza viuse minguada polas circunstancias ás que se atopa sometida esta actividade, o que fai que o sector pesqueiro, que integra unha grande estrutura laboral, social e económica, vexa con inquedanza como os seus piares fundamentais se abrandan co devir duns tempos pouco proclives para ela.

O fin desta aplicación é permitir avaliar a situación da costa, dos stocks mariños e ofrecer unha ferramenta que permite optimizar as capturas e os bancos de pesca co fin de ter unha vantaxe competitiva e un repositorio documentado da práctica pesqueira.

Actualmente o proceso de pesca basease no recordo humano. Non se realiza un repositorio documentado desa experiencia pesqueira coa cal avaliar de forma empírica os mellores caladoiros e estratexias.

Ofrecer unha ferramenta informática libre que  analice os recursos mariños e as capturas en función da experiencia previa é o obxectivo deste traballo, pois na actualidade non existen ferramentas libres para este fin polo cal so hai  ferramentas privativas cun alto custe económico en licenzas.

A gran maioría dos armadores na Galiza teñen unha dimensión media ou pequena e non poden permitirse un desembolso enorme en licenzas de aplicacións privativas.A pesca galega ten amosado un compoñente de iniciativa empresarial e vontade de expansión que marcou sempre o seu desenvolvemento tecnolóxico. Dende  hai un tempo, a súa tradicional puxanza viuse minguada polas circunstancias ás que se atopa sometida esta actividade, o que fai que o sector pesqueiro, que integra unha grande estrutura laboral, social e económica, vexa con inquedanza como os seus piares fundamentais se abrandan co devir duns tempos pouco proclives para ela.

O fin desta aplicación é permitir avaliar a situación da costa, dos stocks mariños e ofrecer unha ferramenta que permite optimizar as capturas e os bancos de pesca co fin de ter unha vantaxe competitiva e un repositorio documentado da práctica pesqueira.

Actualmente o proceso de pesca basease no recordo humano. Non se realiza un repositorio documentado desa experiencia pesqueira coa cal avaliar de forma empírica os mellores caladoiros e estratexias.

Ofrecer unha ferramenta informática libre que  analice os recursos mariños e as capturas en función da experiencia previa é o obxectivo deste traballo, pois na actualidade non existen ferramentas libres para este fin polo cal so hai  ferramentas privativas cun alto custe económico en licenzas.

A gran maioría dos armadores na Galiza teñen unha dimensión media ou pequena e non poden permitirse un desembolso enorme en licenzas de aplicacións privativas.A pesca galega ten amosado un compoñente de iniciativa empresarial e vontade de expansión que marcou sempre o seu desenvolvemento tecnolóxico. Dende  hai un tempo, a súa tradicional puxanza viuse minguada polas circunstancias ás que se atopa sometida esta actividade, o que fai que o sector pesqueiro, que integra unha grande estrutura laboral, social e económica, vexa con inquedanza como os seus piares fundamentais se abrandan co devir duns tempos pouco proclives para ela.

O fin desta aplicación é permitir avaliar a situación da costa, dos stocks mariños e ofrecer unha ferramenta que permite optimizar as capturas e os bancos de pesca co fin de ter unha vantaxe competitiva e un repositorio documentado da práctica pesqueira.

Actualmente o proceso de pesca basease no recordo humano. Non se realiza un repositorio documentado desa experiencia pesqueira coa cal avaliar de forma empírica os mellores caladoiros e estratexias.

Ofrecer unha ferramenta informática libre que  analice os recursos mariños e as capturas en función da experiencia previa é o obxectivo deste traballo, pois na actualidade non existen ferramentas libres para este fin polo cal so hai  ferramentas privativas cun alto custe económico en licenzas.

A gran maioría dos armadores na Galiza teñen unha dimensión media ou pequena e non poden permitirse un desembolso enorme en licenzas de aplicacións privativas.