XeoPesca xa é unha asociación de Software Libre

Novas

O pasado 21 de xaneiro a Xunta de Galicia deu de alta e validou os Estatutos da Asociación XeoPesca a como asociación de software libre.

Rexistro de Asociacions Xunta de Galicia

Rexistro de Asociacions Xunta de Galicia

Os asociados acordaron que os fins da asociación son:

  •   Desenvolver, promocionar e divulgar o uso das ferramentas libres (software e/ou hardware) na sociedade
  • Contribuir a investigación, desenvolvemento e difusión da ferramentas libres a través de proxectos desenvoltos pola propia asociación ou conxuntamente con outras entidades
  • Promover a utilización de formatos, estándares, recomendacións e especificacións abertas a fin de asegurar a interoperabilidade entre sistemas.
  • Formación das novas tecnoloxías no eido do Software Libre e o hardware libre nos diferentes ámbitos (educativo, empresarial, administrativo, …)
  • Promoción da pesca sostible e responsable.
  • Divulgación dos valores da pesca artesanal e ecolóxica.
  • Preservación do medio ambiente mariño.
  • Colaboración coas cofradías de pescadores e ou institucións semellantes e organismos adicados a investigación pesqueira.
  • Calquera outro que os asociados determinen en Asamblea Xeral.